08 - Kopia

Som en bisyssla arbetar Flinks Juridiska Byrå av familjetradition med lösöreauktioner på helgerna under sommarhalvåret. Vi åtar oss enbart auktioner som avser hela dödsbon eller är tillräckligt omfattande för att räcka till en hel auktion. Vi har oftast auktionerna på plats men kan om det inte går att ha på plats flytta lösöret till lämplig lokal i närhet t ex folkets hus. Har ni underlag för en hel auktion är ni välkomna att höra av er.