IMG_5617

Flinks Juridiska Byrå erbjuder hjälp med deklarationer. Vi arbetar främst med enskilda firmor samt jord- och skogsbruk men kan även hjälpa till med privata deklarationer. För tillfället åtager vi oss inga nya deklarationsuppdrag.