IMG_5623

Flinks Juridiska Byrå erbjuder hjälp med familjerättsliga frågor såsom:

  • Bouppteckningar
  • Arvskiften
  • Bodelningsavtal
  • Samboavtal
  • Äktenskapsförord
  • Generationsskiften
  • Gåvobrev
  • Testamenten